Pierwsza pomoc

Kiedy potrzebujesz naszej pomocy?


1. Jeżeli na Twoim biurku piętrzą się teczki z „papierami” i potrzebujesz wsparcia w poznaniu produktów z których już korzystasz, np.: rachunków inwestycyjnych i polis emerytalnych, polis ubezpieczeniowych i posagowych, depozytów i lokat strukturyzowanych, kredytów i „wszytych” w umowę produktów oszczędnościowych, itd.

2. Jeżeli Twoje środki pracują nieefektywnie i przynoszą „ujemne” stopy zwrotu.

3. Jeżeli Twój dotychczasowy Doradca Finansowy, Agent Ubezpieczeniowy lub Pracownik banku zapomniał o Tobie i nie telefonował od miesięcy.

Nie zwlekaj! Zadzwoń lub napisz
Spotkamy się we wskazanym miejscu, a ewentualna dalsza współpraca będzie zależała wyłącznie od Twojej decyzji.